mgr Arkadiusz Malinowski

- Dyrektor Szkoły Podstawowej

mgr Mieczysława Hennig - wicedyrektor klas 0-3

mgr Sylwia Drogosz - wicedyrektor klas 4-8