Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

   Alicja Kowalska  – przewodnicząca

  1. Agnieszka Samp - z-ca
  2. Izabela Zakurzewska  -  sekretarz
  3. Izabela Zakurzewska   - skarbnik