Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej im. Henryka Sucharskiego w Gościcinie

--------------------------------------------------------------------------------

 

Podstawa prawna BIP W myśl Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198) Rozdział 1 Artykuł 4 Punkt 5 nakłada na podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Celem powstania Biuletynu Informacji Publicznej jest utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj.

 

--------------------------------------------------------------------------------
Status prawny:
Nazwa szkoły brzmi:

Szkoła Podstawowa w Gościcinie.

 

1.Organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Gościcinie jest Gmina Wejherowo.

 

2.Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

 

3. Szkoła działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty i Kartę Nauczyciela.